دکتر مرتضوی » مشکلات پیچ خوردگی زانو
[wtr-time]
پیچ خوردگی زانو؛ علت تا درمان

پیچ خوردگی زانو؛ علت تا درمان

پیچ خوردگی زانو، آسیب رباط های اطراف مفصل زانو را شامل می شود. چهار رباط اصلی در زانو به حفظ استحکام این مفصل کمک می کنند. علاوه بر این، رباط های کوچک تر...