دکتر سیدمحمدجواد مرتضوی / عوامل پوکی استخوان
مدت زمان مطالعه 5 دقیقه
پوکی استخوان

پوکی استخوان

پوکی استخوان پوکی استخوان زمان رخ می دهد که از میزان تراکم بافت استخوان کاسته شود. شرایطی که بدن، بافت استخوانی بیشتری را جذب می کند و استخوان کمتری برای...

Call Now Buttonتماس با پزشک