دکتر سیدمحمدجواد مرتضوی / عوامل تشدید کننده رومتاتیسم
مدت زمان مطالعه 2 دقیقه
بیماری های روماتیسمی

بیماری های روماتیسمی

بیماری های روماتیسمی بیماری های روماتیسمی و آرتریت، دسته ای از بیماری ها را شامل می شوند که بر روی ساختارهای همبندی و عمدتا مفاصل تاثیر می گذارند. در برخی...

Call Now Buttonتماس با پزشک