دکتر مرتضوی » درمان کیست بیکر
[wtr-time]
از علل تا درمان کیست بیکر

از علل تا درمان کیست بیکر

ساختار زانو کپسول زانو، ساختار ضخیمی است که کل زانو را احاطه کرده است و نقش حمایتی دارد. داخل کپسول، غشایی به نام سینوویوم وجود دارد که با تولید مایعی به نام...