دکتر مرتضوی » بهترین انتی بیوتیک برای عفونت لگن
[wtr-time]
عفونت مفصل مصنوعی لگن و زانو

عفونت مفصل مصنوعی لگن و زانو

تعویض مفصل لگن و زانو، دو روش جراحی شایع در ارتوپدی هستند. در بسیاری از بیماران، جراحی تعویض مفصل به تسکین درد و افزایش فعالیت بدنی کمک می کند. هیچ روش جراحی...