دکتر مرتضوی » آرتریت روماتوئید
[wtr-time]
استئوآرتریت مفصل زانو

استئوآرتریت مفصل زانو

استئوآرتریت مفصل زانو استئوآرتریت، نوع شایعی از آرتریت است که اغلب زانو را درگیر می کند و در مراحل اولیه، منجر به بروز علائم خفیفی خواهد شد. استئوآرتریت زانو،...