دکتر سیدمحمدجواد مرتضوی / هزینه جراحی زانوی ضربدری
مدت زمان مطالعه 4 دقیقه
زانوی ضربدری

زانوی ضربدری

زانوی ضربدری زانوی ضربدری ، اختلالی است که در آن زانوها در تماس با یکدیگر هستند، اما ساق پاها کاملا با هم فاصله دارند. این مورد عمدتا در کودکان مشاهده می شود...

Call Now Buttonتماس با پزشک