دکتر سیدمحمدجواد مرتضوی / آرتروز زانو و پياده روي
[wtr-time]
ورزش برای آرتروز

ورزش برای آرتروز

ورزش برای آرتروز اگر مفصل لگن شما به آرتروز دچار شده است ، تا قبل از اینکه آرتروز پیشرفت کند و مفصل شما خشک شود ، حفظ حرکات مفصلی بسیار مهم است . بنابراین...