دکتر سید محمدجواد مرتضوی

فعاليتهاي تحقيقاتي و پژوهشی

۱٫ تاثير ليزر كم توان درترميم شكستگي در موش : مقايسه بين انواع پالسي و مداوم.
اين مقاله جهت پرزانتاسيون ارال در كنگره هاي سيرات ۲۰۰۲ آمريكا، كنگره ASLMS پذيرفته شده است. مصوب پايان يافته.
۲٫ تاثير ليزر كم توان در درد كمر مزمن: در حال انجام.
۳٫ تاثير ليزر كم توان در اپيكونديليت : در حال انجام مطالعه مالتي سنتر.
۴٫ تاثير ليزر كم توان در استئوآرتريت زانو مصوب پايان يافته
۵٫ نتايج انجام ترانسپوزيشن عصب اولنا با حفظ پايه عروقي در بيماران مبتلا به تاردي اولنار نرو پالسي.مصوب پايان يافته.
۶٫ نتايج سينووي اورتزيس در بيماران مبتلا به آرتروپاتي هموفيلي مصوب در حال اتمام.
۷٫ بررسي نتايج توتال هيپ آرتروپلاستي با پروتز CPT. مالتي سنتر با دانشگاه دندي اسكاتلند پايان يافته..
۸٫ توليد و ساخت هيدروكسي آپاتيت به عنوان جايگزين گرافت استخواني. با همكاري پژوهشگاه ماده و انرژي و دانشگاه پلي تكنيك. مصوب در مرحله عقد قرارداد.
۹٫ تهيه نرم افزار براي فايلينگ بيماران ارتوپدي . پايان يافته.
۱۰٫ استفاده همزمان از كرايو و سيمان براي درمان GCT. پايان يافته.
۱۱٫ بررسي نتايج روش ترانس ايلياك lengthening در بيماران مبتلا به پوليوميليت در حال انجام.
۱۲٫ بررسي مقايسه اي اثرات تزريق داخل مفصلي هيالورونيك اسيد، celecoxib ، و پلاسبو در استئوآرتريت زانو. مصوب در مرحله عقد قرارداد.
۱۳٫ بررسي علل همارتروز در بيماران مراجعه كننده به اورژانس بيمارستان امام. مصوب در مرحله عقد قرارداد
۱۴٫ بررسي ارتباط يافته هاي MRI و يافته هاي آرتروسكوپي يا جراحي باز در بيماران داراي مشكلات ليگاماني و منيسكال زانو. مصوب در حال اتمام.

گرايشات تخصصي

تحصيلات

· ابتدائي دبستان موسوي از سال ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۴
· دبستان علوي تهران از سال ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۶
· راهنمائي مدرسه راهنمائي نيكپرور تهران از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۹
· دبيرستان دبيرستان علوي تهران از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۴ .
· طب عمومي دانشگاه تهران ۱۳۶۴ تا ۱۳۷۲٫
· تخصص ارتوپدي دانشگاه تهران بيمارستان امام خميني از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶

پوزيشن هاي كنوني

· استاديار جراحي ارتوپدي بخش ارتوپدي بيمارستان امام از آذرماه ۱۳۷۹ تا كنون.
· پزشك ارتوپد مركز هموفيلي بيمارستان امام از ديماه ۱۳۷۹ تا كنون.
· پزشك ارتوپد مسئول مشاوره هاي بخش عفوني بيمارستان امام از آذرماه ۱۳۷۹ تا كنون.
· همكاري تحقيقاتي با معاونت پژوهشي جهاد دانشگاهي دانشگاه علوم پزشكي تهران در مورد كاربرد هاي ليزر در ارتوپدي از ابتداي سال ۱۳۸۰ تا كنون.
· كارشناس نظام پزشكي از سال ۱۳۷۹ تا كنون.
· كارشناس ارتوپدي سازمان پزشكي قانوني از سال ۱۳۸۱٫
· پزشك ارتوپد كميسيون ماده بيست دانشگاه علوم پزشكي تهران از سال ۱۳۸۰ تا كنون.
· مسئول آموزش دانشجوبان بخش ارتوپدي از سال ۱۳۷۹٫
· معاون پژوهشي بخش ارتوپدي از سال ۱۳۸۲٫
· عضو شوراي پژوهشي مركز تحقيقات طب ورزشي دانشگاه علوم پزشكي تهران.
· عضو کميته مرگ و مير بیمارستان امام
· عضو کمِته سوانح بيمارستان امام.
· پزشک معتمد ارتوپد بيمارستان امام.
· معاون پژوهشی بخش ارتوپدی بیمارستان امام

پوزيشن هاي قبلي

· جراح ارتوپد بيمارستان ضيائي اردكان از ارديبهشت ماه ۱۳۷۷ تا آذرماه ۱۳۷۹٫
· جراح ارتوپد بيمارستان شهداي ميبد از ارديبهشت ماه ۱۳۷۷ تا آذرماه ۱۳۷۹٫
· رزيدنت جراحي ارتوپدي بيمارستان امام خميني از مهر ۱۳۷۲ تا شهريور ۱۳۷۶٫
· انترن بيمارستان هاي دانشگاه تهران از ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۲
· مسئول آموزش كارورزان بخش ارتوپدي از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۱٫

مدارك

· ديپلم تجربي سال ۱۳۶۴
· پزشك عمومي سال ۱۳۷۲ ، شماره نظام پزشكي ۴۲۱۶۶
· بورد تخصصي ا رتوپدي شهريور ۷۷ .

جوايز و تقديرات

· نفر ۱۳ كنكور سراسري سال ۱۳۶۴ در منطقه يك.
· نفر اول طب عمومي دانشگاه تهران در سال ۱۳۷۲٫

داور مقالات

· مجله دانشكده پزشكي
· مجله Archives of Iranian Medicine
· مجله آكتا مديكا

فصل هاي كتاب تاليف شده

۱٫ مرتضوي س م ج، شكستگي هاي لگن و استابولوم. در كتاب اصول ارتوپدي و شكسته بندي دكتر اعلمي هرندي،
۲٫ مرتضوي س م ج، بيماري هاي متابوليك. در كتاب اصول ارتوپدي و شكسته بندي دكتر اعلمي هرندي.
۳٫ مرتضوي س م ج، بيماريهاي مفصلي. در كتاب اصول ارتوپدي و شكسته بندي دكتر اعلمي هرندي،.
۴٫ مرتضوي س م ج، انواع بانداژ در ارتوپدي. در كتاب مهارت هاي پزشكي دانشكده پزشكي، زير چاپ.
۵٫ مرتضوي س م ج، اصول گچ گيري. در كتاب مهارت هاي پزشكي دانشكده پزشكي، زير چاپ.
۶٫ مرتضوي س م ج، ارتوپدي و شكسته بندي، در كتاب course plan بخش هاي مختلف آموزش باليني دانشكده پزشكي.
۷٫ مرتضوی س م ج. روش درمان شکستگی های باز در درمان بيماران هموفيلی. در کتاب surgical procedures on the musculoskeletal system in patients suffering from hemophilia. اين کتاب توسط WFH در دست چاپ است.

مقالات چاپ شده

۱٫ مرتضوي س م ج ، فرزان م ، مرادي ح . دررفتگي ايزوله استخوان اسكافوئيد: گزارش يك مورد نادر و بررسي مقالات. آكتا مديكا ايرانيكا. ۲۰۰۱ ،۳۹(۲) : ۱۲۲ – ۱۲۴ .
۲٫ فرزان م ، مرتضوي س م ج، ، طوسي ن . استئوئيد استئوماي دست: گزارش ده مورد از بخش ارتوپدي بيمارستان امام. مجله دانشگاه علوم پزشكي تهران. ۱۳۸۱ ، ۶۰ (۲): ۱۶۵ – ۱۷۲ .
۳٫ مرتضوي س م ج، باقري فرد الف. دررفتگي دورسال همزمان مفاصل متاتازرسوفالانژيال اول و دوم پا: گزارش يك مورد بسيار نادر. مجله دانشگاه علوم پزشكي تهران. ۱۳۸۱ ، ۵۹ (۶): ۱۶ -۱۹٫
۴٫ مرتضوي س م ج، فرزان م. فلج ديررس عصب مديان در اثر آنوريسم كاذب تراماتيك شريان اولنار. مجله علمي پزشكي قانوني. ۱۳۸۰ ، ۲۵: ۳۴ – ۳۸٫
۵٫ فرزان م ، مرتضوي س م ج،. گزارش يك مورد بسيار نادر سندروم كمپارتمان به دنبال شكستگي ديستال راديوس. مجله علمي پزشكي قانوني. ۱۳۸۰ ، ۲۴ : ۲۸ – ۳۳٫
۶٫ مرتضوي س م ج، افشارپد م، اسماعيلي جاويد غ. اثر ليزر كم توان پالسي ۸۹۰ نانومتر بر اسپونديلوليستزي لومبر : گزارش يك مورد. كتاب پروسيدينگ كنفرانس ليزر فلورانس ۲۰۰۱٫
۷٫ فرزان م ، مرتضوي س م ج، اسپندار ر. سينوستوز مادرزادي راديواولنار. گزارش يازده مورد و مرور مقالات. آكتا مديكا ايرانيكا،۲۰۰۲ ۴۰(۲): ۱۲۶-۱۳۱ ،
۸٫ فرزان م ، مرتضوي س م ج. نوروپاتي ناشي از گير افتادن شاخه داخلي عصب سورال. فصلنامه پژوهشي توانبخشي.
۹٫ فرزان م ، مرتضوي س م ج. تومورهاي استخواني دست. آكتا مديكا ايرانيكا. ۲۰۰۲ ، ۴۰(۴): ۲۰۷-۲۱۱٫
۱۰٫ اعلمي هرندي ب، مرتضوي س م ج. : بررسي اپيدميولوژيك كف پاي صاف در ايران. مجله دانشگاه علوم پزشكي تهران. ۱۳۷۵ ، ۵۵ (۳ و۴): ۷۸ – ۸۳ .

مقالات ارسال شده براي چاپ

۱٫ مرتضوي س م ج، شريفيان ر.: درمان جراحي هماتوم عفوني شده ساق در دو بيمار ميتلا به هموفيلي آ. براي مجله هموفيلي ارسال شده است.
۲٫ چاره ساز س، مرتضوي س م ج، معتمدي م.: شكستگي دررفتگي خلفي هيپ: گزارش يك مورد بسيار نادر و غير قابل طبقه بندي. براي مجله دانشكده پزشكي اهواز ارسال شده است.
۳٫ مرتضوي س م ج، گيتي م ر: سينوويال كنددروماتوزيس بورس سابآكروميال : گزارش دو مورد و بررسي متون. براي مجله سيكات ارسال شده است.
۴٫ كاسب م ح. مرتضوي س م ج، گل آقائي الف ح . مقايسه دورژيم آنتي بيوتيكي در پيشگيري از عفونت هاي محل عمل در بيماراني كه تحت عمل جراحي الكتيو ارتوپدي قرار ميگيرند. براي آكتا ارسال شده است.
۵٫ فرزان م ، مرتضوي س م ج. رلديال كلاب هند. مورد قبول مجله آکتا قرار گرفته است.
۶٫ مرتضوي س م ج. فرزان م: گانگليون مفصل تيبيوفيبولار فوقاني: گزارش سه مورد. براي آكتا ارسال شده است.
۷٫ كاسب م ح. مرتضوي س م ج، نتايج استئوتومي پروگزبمال تيبيا در بيماران مبيلا به واروس. براي مجله نظام پزشكي ارسال شده است.

خلاصه مقالات و سخنراني هاي ايراد شده

۱٫ مرتضوي س م ج، دررفتگي هاي مچ دست. نهمين كنگره ساليانه گروه ارتوپدي دانشگاه علوم پزشكي تهران مهرماه ۱۳۷۹٫
۲٫ مرتضوي س م ج، شكستگيهاي لگن. كنگره بازآموزي مدون دانشگاه علوم پزشكي تهران خرداد ماه ۱۳۸۰٫
۳٫ مرتضوي س م ج، ضايعات تاندونهاي فلكسور و اكستانسور. كنگره بازآموزي مدون دانشگاه علوم پزشكي تهران خرداد ماه ۱۳۸۰٫
۴٫ مرتضوي س م ج، شكستگيهاي تيبيا و فيبولا. كنگره بازآموزي مدون دانشگاه علوم پزشكي تهران خرداد ماه ۱۳۸۰٫
۵٫ مرتضوي س م ج، برخورد با بيمار مبتلا به تراماي اندام. كنگره بازآموزي مدون پزشكان عمومي دانشگاه علوم پزشكي تهران ارديبهشت ماه ۱۳۸۰٫
۶٫ مرتضوي س م ج، عوارض ارتوپديك بيماران هموفيلي. دهمين كنگره ساليانه گروه ارتوپدي دانشگاه علوم پزشكي تهران مهرماه ۱۳۸۰٫
۷٫ مرتضوي س م ج، ترومبوآمبوليسم وريدي بعد از تعويض كامل مفصل ران.. دهمين كنگره ساليانه گروه ارتوپدي دانشگاه علوم پزشكي تهران مهرماه ۱۳۸۰٫
۸٫ مرتضوي س م ج، افشارپد م، اسماعيلي جاويد غ. اثر ليزر كم توان پالسي ۸۹۰ نانومتر بر اسپونديلوليستزي لومبر : گزارش يك مورد در كنفرانس ليزر فلورانس ايتاليا به صورت ارال ارائه شد. نهم و دهم نوامبر ۲۰۰۱٫
۹٫ مرتضوي س م ج، تازه هاي پروفيلاكسي ترومبوآمبوليسم در بيماران ارتوپدي. كنگره ساليانه انجمن جراحان ارتوپد ايران تهران آبانماه ۱۳۸۰٫
۱۰٫ مرتضوي س م ج، تراماهاي ورزشي اختصاصي در كودكان و نوجوانان. كنگره طب ورزشي كودكان و نوجوانان دانشگاه علوم پزشكي تهران اسفندماه ۱۳۸۰٫
۱۱٫ مرتضوي س م ج، كاربرد ليزر در ارتوپدي. دومين كنگره بازآموزي سراسري پزشكان عمومي سازمان نظام پزشكي دی ماه ۱۳۸۰٫
۱۲٫ مرتضوي س م ج، تكنيك هاي سيمان گذاري. كنگره بازآموزي مدون دانشگاه علوم پزشكي اهواز برنامه بهمن ماه ۱۳۸۰٫
۱۳٫ مرتضوي س م ج، استئوميليت مزمن. كنگره بازآموزي مدون دانشگاه علوم پزشكي تهران ارديبهشت ماه ۱۳۸۱٫
۱۴٫ مرتضوي س م ج، كاربرد ليزر در ارتوپدي. دومين همايش علمی کاربردی پزشکان عمومی سراسر کشور مرداد ماه ۱۳۸۱٫
۱۵٫ مرتضوي س م ج، شكستگي دررفتگي ترانس اوله كرانون. يازدهمين كنگره ساليانه گروه ارتوپدي دانشگاه علوم پزشكي تهران مهرماه ۱۳۸۱٫
۱۶٫ معتمدي م ، مرتضوي س م ج، مال يونيون شكستگي ديستال راديوس. يازدهمين كنگره ساليانه گروه ارتوپدي دانشگاه علوم پزشكي تهران مهرماه ۱۳۸۱٫
۱۷٫ مرتضوي س م ج، شريفيان ر.: درمان جراحي هماتوم عفوني شده ساق در دو بيمار ميتلا به هموفيلي آ با مهار كننده فاكتور ۸٫ به صورت پوستر در كنگره هموفيلي در اسپانيا ارائه شد. می ۲۰۰۲ .
۱۸٫ مرتضوي س م ج، روش استفاده از ليزر کم توان در مشکلات ارتوپدی. دوره آموزشی کواه مدت ليزر کم توان. دی و بهمن ماه ۱۳۸۱٫
۱۹٫ مرتضوی س م ج. سينووياورتزيس در بيماران هموفيلی مبتلا به سينوويت مزمن. سمينار هموفيلی محمودآباد ۳۰ و ۳۱ فروردين ۱۳۸۲٫
۲۰٫ مرتضوي س م ج، تعويض کامل مفصل ران در بيماران هموفيلی. گزارش يک مورد و بررسی مقالات. ک÷نگره بين المللی هيپ. ارديبهشت ۱۳۸۲ تهران.
۲۱٫ مرتضوي س م ج. در بيمار مبتلا به ترامای اندام چه چيز هائی اهميت کليدی دارند. سومين همايش علمی کاربردی پزشکان عمومی سراسر کشور مرداد ماه ۱۳۸۲٫
۲۲٫ مرتضوي س م ج. اورژانسهای ارتوپدی . کنفرانس اورژانسهای جراحی در بيمارستان امام. شهريورماه .۱۳۸۲
۲۳٫ مرتضوي س م ج. آيا ليزر کم توان در درمان بيماريهای ارتوپدی جايی دارد؟ کنفرانس علمی آموزشی ليزر سازمان نظام پزشکی مهرماه ۱۳۸۲٫
۲۴٫ مرتضوي س م ج،: اپيدميولوژي ، ارزيابي و درمان كف پاي صاف. پانزدهمين همايش بين المللي بيماريهاي كودكان ئانشگاه علوم پزشكي تهران مهر ماه ۱۳۸۲٫
۲۵٫ مرتضوي س م ج : درمان موفق جراحي ميوزيت اسيفيكان بازو در يك بيمار هموفيلي. به صورت پوستر در كنگره موسكولواسكلتال هموفيلي در آلمان ارائه شد. می ۲۰۰۳٫
۲۶٫ مرتضوي س م ج : navigastion در توتال ني ارتروپلاستي. دوازدهمين كتگره ساليانه دانشگاه علوم پزشكي تهران آذر ماه ۱۳۸۲٫
۲۷٫ مرتضوی س م ج: در مان شکستگی های ستون خلفی استابولوم. برنامه بازآموزی مدون دانشگاه علوم پزشکی اهواز بهمن ماه ۱۳۸۲ .
۲۸٫ مرتضوی ُس م ج . تومور های بدخيم اوليه استخوان : استئوسارکوم، کندرو سارکوم و يوئينگ. برنامه بازآموزی مدون دانشگاه علوم پزشکی تهران اسفند ماه ۱۳۸۲٫
۲۹٫ مرتضوی ُس م ج. آواسکولر نکروز سر فمور به دنبال ضايعات تراماتيک. کنگره بين المللی AO . ارديبهشت ماه ۱۳۸۳ .
۳۰٫ مرتضوی س م ج. تراما های شايع ارتوپدی در ورزشهای پربرخورد و کم برخورد. دومین همايش پزشکی ورزشی کودکان و نوجوانان مرکزتحقيقات طب ورزشی دانشگاه علم پزشکی تهران. مردادماه ۱۳۸۳٫
۳۱٫ مرتضوی س م ج. نکات مهم تشخيصی و درمانی در شکستگيهای اطفال. چهارمين همايش علمی کاربردی پزشکان عمومی سراسر کشور شهريور ماه ۱۳۸۳٫
۳۲٫ مرتضوی س م ج. تاثير ليزر کم توان با دو نوع طول موج در ترميم شکستگی در موش. دوازدهمين کنگره ساليانه انجمن ارتوپدی ايران. مهرماه ۱۳۸۳٫
۳۳٫ مرتضوی س م ج. دررفتگی بعد از تعويض کامل مفصل ران. سيزدهمين کنگره ساليانه دانشگاه علوم پزشکی تهران . آذر ماه ۱۳۸۳٫
۳۴٫ مرتضوی س م ج. کيست هيداتيک در استخوان و عضله. . سيزدهمين کنگره ساليانه دانشگاه علوم پزشکی تهران . آذر ماه ۱۳۸۳٫

فعاليتهاي تحقيقاتي و پژوهشي

۱٫ تاثير ليزر كم توان درترميم شكستگي در موش : مقايسه بين انواع پالسي و مداوم.
اين مقاله جهت پرزانتاسيون ارال در كنگره هاي سيرات ۲۰۰۲ آمريكا، كنگره ASLMS پذيرفته شده است. مصوب پايان يافته.
۲٫ تاثير ليزر كم توان در درد كمر مزمن: در حال انجام.
۳٫ تاثير ليزر كم توان در اپيكونديليت : در حال انجام مطالعه مالتي سنتر.
۴٫ تاثير ليزر كم توان در استئوآرتريت زانو مصوب پايان يافته
۵٫ نتايج انجام ترانسپوزيشن عصب اولنا با حفظ پايه عروقي در بيماران مبتلا به تاردي اولنار نرو پالسي.مصوب پايان يافته.
۶٫ نتايج سينووي اورتزيس در بيماران مبتلا به آرتروپاتي هموفيلي مصوب در حال اتمام.
۷٫ بررسي نتايج توتال هيپ آرتروپلاستي با پروتز CPT. مالتي سنتر با دانشگاه دندي اسكاتلند پايان يافته..
۸٫ توليد و ساخت هيدروكسي آپاتيت به عنوان جايگزين گرافت استخواني. با همكاري پژوهشگاه ماده و انرژي و دانشگاه پلي تكنيك. مصوب در مرحله عقد قرارداد.
۹٫ تهيه نرم افزار براي فايلينگ بيماران ارتوپدي . پايان يافته.
۱۰٫ استفاده همزمان از كرايو و سيمان براي درمان GCT. پايان يافته.
۱۱٫ بررسي نتايج روش ترانس ايلياك lengthening در بيماران مبتلا به پوليوميليت در حال انجام.
۱۲٫ بررسي مقايسه اي اثرات تزريق داخل مفصلي هيالورونيك اسيد، celecoxib ، و پلاسبو در استئوآرتريت زانو. مصوب در مرحله عقد قرارداد.
۱۳٫ بررسي علل همارتروز در بيماران مراجعه كننده به اورژانس بيمارستان امام. مصوب در مرحله عقد قرارداد
۱۴٫ بررسي ارتباط يافته هاي MRI و يافته هاي آرتروسكوپي يا جراحي باز در بيماران داراي مشكلات ليگاماني و منيسكال زانو. مصوب در حال اتمام.

فعاليت هاي آموزشي

۱٫ مسئول آموزش دانشجويان بخش ارتوپدي.
۲٫ طراح سوالات امتحانات دانشجويان ارتوپدي.
۳٫ تهيه كننده course plan براي دانشجويان و انترنهاي ارتوپدي.
۴٫ ارتوپد مسئول براي آماده سازي قسمت ارتوپدي Skill Lab .
۵٫ تدريس سميولوژي دانشجويان ( تست هاي ارتوپديك).
۶٫ اداره كلاس عملي سميولوژي ارتوپدي.
۷٫ تدريس برای رزیدنت های ارتوپدی
۸٫ تدريس برا انترنهای ارتوپدی از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۲٫

پايان نامه ها

استاد راهنما

الف – انترني
۱٫ تاثير ليزر در ترميم شكستگي ها پايان يافته.
۲٫ تاثير ليزر كم توان در استئوآرتريت زانو پايان يافته.
۳٫ تهيه نرم افزار براي فايلينگ كامپيوتري بيماران بخش ارتوپدي پايان يافته.
۴٫ روش انتقال عصب اولنا به قدام با حفظ پايه عروقي در بيماران مبتلا به تاردي اولنار نرو پالسي پايان يافته.
۵٫ بررسي ارتباط ماه تولد و كف پاي صاف در دانش آموزان در ايران. پايان يافته.
۶٫ بررسي علل همارتروز در بيماران مراجعه كننده به اورژانس بيمارستان امام در حال انجام.
۷٫ بررسي ارتباط يافته هاي MRI و يافته هاي آرتروسكوپي يا جراحي باز در بيماران داراي مشكلات ليگاماني و منيسكال زانو. در حال انجام
۸٫ بررسي تاثير ليزر كم توان در تراماهاي ورزشي. در مرحله پروپوزال نويسي.
ب- رزيدنتي
۱٫ بررسي نتايج توتال هيپ با استفاده از كمپاننت فمورال CPT پايان يافته.
۲٫ بررسي نتايج درمان GCT با كورتاژ، سيمان و كرايوسرژري پايان يافته..
۳٫ بررسی و مقایسه نتایج دو روش press fit و استفاده از پيچ در بازسازی رباط صليبی قدامی. در حال انجام

استاد مشاور

الف – رزيدنتي
۱٫ بررسي نتايج دو پروتكل آنتي بيوتيكي در پروفيلاكسي بيماراني كه تحت جراحي ارتوپدي قرار ميگيرند پايان يافته.
۲٫ بررسي ميزان آنته ورژن استابولوم قبل و بعد از عمل جراحي سالتر و تاثير آن در ميزان استابيليته مفصل پس از عمل پايان يافته.
۳٫ بررسي نتايج درماني در بيماران مبتلا به راديال كلاب هند مراجعه كننده به بيمارستان امام پايان يافته.
۴٫ نتايج اسائوتومي پروگزيمال تيبيا در استئوآرتريت زانو پايان يافته.
۵٫ بررسي نتايج حاصله از دو روش پين و پلاستر در شكستگي هاي ديستال راديوس پايان يافته..
۶٫ بررسي نتايج درمان بيماران مبتلا به راديواولنار سينوستوز پايان يافته.

ب – انترني
۸٫ بررسي سل دست و پا در بيمارستان امام پايان يافته
۹٫ بررسي نتايج درمان بيماران تاثير ليزر كم توان بر ميزان بهبودي درد دربيماران مراجعه كننده به كلينيك ليزرپايان يافته.

فعاليت هاي درماني و اجرائی

۱٫ مسئول درمانكاه و بخش اورژانس ارتوپدي بيمارستان امام به مدت ۵ سال ازآذرماه سال ۱۳۷۸٫
۲٫ اداره درمانگاه ارتوپدي هفته اي يك روز صبح و سه روز بعد ازظهر.
۳٫ اداره اطاق عمل ارتوپدي هفته اي دو روز صبح و يك روز بعد از ظهر.
۴٫ اداره اطاق عمل اورژانس ارتوپدي هفته اي يک روز صبح و
۵٫ بعد از ظهر.
۶٫ مسئول راه اندازي اطاق عمل اورژانس ارتوپدي.
۷٫ مسئو ليت مشاوره بخش هاي عفوني، هموفيلي،
۸٫ پزشك ارتوپد مركز بهداشت دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي تهران.

SM Javad Mortazavi

Current national or institutional committees

Professor of Orthopedic Surgery, Department of Orthopedic Surgery, Tehran University of Medical Sciences,

Editorial Board, Tehran University Medical Journal

Editorial Board, Academic Journal of Surgery

Editor in Chief, Journal of Orthopedics and Spine Trauma

Reviewer, Journal of Arthroplasty

Reviewer, Hemophilia

Abstract Review Committee, AAHKS 2016

Congress Chairman, Iranian Orthopedic Association 2016

Consultant Orthopedic Surgeon of Hemophilia Center,Tehran University of Medical Sciences Imam University Hospital

Consultant of High court of Medical Council in Orthopedic Surgery

Director of Education, Imam university Hospital, Orthopedic department

Secretary, Department of Orthopedic Surgery Committee for Faculty selection

 

Special awards (college, medical school, residency, fellowship, following completion of fellowship)

Best Paper Award, IOA, 2016

Henri Horozowski Award, MSK Committee of Hemophilia, 2015

Best Paper Award, IOA 2015

Best paper Award, IOA 2014

Resident and Fellow Travel Grant. 40th Annual Meeting of the Eastern Orthopedic Association,2009,

Resident and Fellow Travel Grant. 18th Annual Meeting of Muskuloskeletal Infection Society, August 2008.

WFH Travelling Fellowship.2007,

Unrestricted Pennsylvania License to Practice as a/an Medical Physiciana and Surgeon. August 25, 2009.

Educational Commission for Foreign Medical Education (ECFMG)Certificate

March 20, 2009.

Iranian Board of Orthopedic Surgery, (Board Certified),1998.

Excellence in Medical School. (Ranked first among 250 graduates)

Medical School Award for Excellence,

Excellence in University Entrance Examination, ranked 13 among 500,000 Participants,1985.

List of scientific presentations

English

Guided correction of angular deformities around the knee using reconstruction plate: a cheap, reliable method

Location: Rio De Janiro,
Date: 11/19/2014-11/15/2014Type : Oral Presentation & Abstract, Lecturer,

Total Knee Arthroplasty in severe Varus Deformity

Location: Rio De Janiro,
Date: 11/19/2014-11/15/2014Type: Oral Presentation & Abstract, Lecturer,

Cementless Total Hip Arthroplasty in Patients with Avascular Necrosis of The Femoral Head: Short Term Results

Location: Rio De Janiro,
Date: 11/19/2014-11/15/2014Type : Poster Presentaion & Abstract, Lecturer,

Total Hip Arthroplasty through Direct Anterior Approach: Avoid Complications.

Location: Rio De Janiro,
Date: 11/19/2014-11/15/2014Type : Poster Presentaion & Abstract, Lecturer,

Bilateral Total Hip Arthroplasty In Patients With Juvenile Rheumatoid Arthritis: Anterior Approach Is Helpful.

Location: Rio De Janiro,
Date: 11/19/2014-11/15/2014Type : Oral Presentation & Abstract, Lecturer,

Bipolar Hemiarthroplasty In Elderly With Femoral Neck Fracture Using Anterior Approach: Faster Rehabilitation, Less Complication

Location: Rio De Janiro,
Date: 11/19/2014-11/15/2014Type : Oral Presentation & Abstract, Lecturer,

Role Of Leukocyte Esterase Strip Test In Diagnosis Of Septic Arthritis In Native Joint

Location: Rio De Janiro,
Date: 11/19/2014-11/15/2014Type : Oral Presentation & Abstract, Lecturer,

arly Complications Following Bipolar Hemiarthroplasty For Femoral Neck Fracture In Elderly Patients

Location: Stockholm,
Date: 10/9/2014-10/11/2014Type : خلاصه, Lecturer,

Total Hip Arthroplasty In Patients With Avascular Necrosis Of The Femoral Head: Short Term Results

Location: Stockholm,
Date: 10/9/2014-10/11/2014Type : Poster Presentaion & Abstract, Lecturer,

 “Total Hip Arthroplasty in Young Patients: Early Results are better”

Location: Stockholm,
Date: 10/9/2014-10/11/2014/11/2014Type : Poster Presentaion & Abstract, Lecturer,

Bilateral Total Hip Arthroplasty In Patients With Juvenile Rheumatoid Arthritis: safe and cost effective

Location: Stockholm,
Date: 10/9/2014-10/11/2014Type : Oral Presentation & Abstract, Lecturer,

Bipolar Hemiarthroplasty In Elderly With Femoral Neck Fracture Using Anterior Approach: Faster Rehabilitation, Less Complication

Location: Stockholm,
Date: 10/9/2014-10/11/2014Type : Oral Presentation & Abstract, Lecturer,

Medial TIbial Bone Defect In Total Knee Arthroplasty: Can We Manage With Downsizing?

Location: LONDON,
Date: 6/4/2014-6/6/2014Type : Poster Presentaion & Abstract, Lecturer,

Early Complications Following Bipolar Hemiarthroplasty For Femoral Neck Fracture In Elderly Patients

Location: LONDON,
Date: 6/4/2014-6/6/2014Type : Poster Presentaion & Abstract, Lecturer,

Direct Anterior Approach: Better Outcome but Steep Learning Curve

Congress
Location: Dubai, UAE,
Date: Nov 28 2012-Nov 30 2012Type : Oral Presentation & Abstract, Lecturer,

Bilateral THA in Patients with JRA: Faster Recovery.

Congress
Location: Dubai, UAE,
Date: Nov 28 2012-Nov 30 2012Type : Oral Presentation & Abstract, Lecturer,

BIlateral Total Hip Arthroplasty in Patients with Juvenile Rheumatoid Arthritis

Location: Mialn, Italy,
Date: Sep 20 2012-Sep 22 2012Type : Poster Presentaion & Abstract, Lecturer,

THA through Direct Anterior Approach: Be Aware of Complications

Congress
Location: Milan, Italy,
Date: Sep 20 2012-Sep 22 2012Type : Oral Presentation & Abstract, Lecturer,

Successful Treatment of Infected Calf Hematoma in a Hemophiliac patient with Inhibitor

۲۵th International Congress of WFH Location: Seville, Spain,
Type : Poster, Lecturer,
 Successful operative treatment of heterotopic bone formation in a patient with severe hemophilia.

۸th Congress of the Musculoskeletal Committee of the WFH Bonn Location: Germany ,
Date: May 2003-
Authors: Mortazavi SMJ

Type : Poster, Lecturer, 21.

Treatment of GCT in extremities Using Curettage, Cryotherapy and Cementing.

XXIII SICOT/SIROT Triennial World Congress Location: Istanbul, Turkey,
Date: September 2005-
Authors: Mortazavi SMJ

Type : Poster, Lecturer,

njury profile of the professional soccer players participitating in Iranian Premier League competitions 2005-2006

XIV Balkan Sports Medicine Congress Location: Albena, Bulgaria,
Date: Septmber 2006-
Authors: Mortazavi SMJ, Hassabi M, Hassabi M Type : Poster, Lecturer,

Injury profile in women Shotokan karate championship in Iran 2004- 2005

XXIX FIMS world Congress of Sports Medicine
Location: Beijing, China,
Date: June 2006-
Authors: Halabchi F, Mortazavi SMJ, Ziaee V, Lotfian S, Lashkari AA. Type : Poster, Lecturer,

The Clinical Results of P32 Radio synovectomy in Hemophilic Patients with Chronic Synovitis

XXIst ISTH international Congress
Location: Geneva, Switzerland,
Date: July 2007-
Authors: Mortazavi SMJ, Asadollahi S, Farzan M, Shahriaran S, Aghili M, Izadyar S, Lak M Type : Poster, Lecturer,

Iliopsoas Abscess in a 4-year old boy with severe Hemophilia A

XXIst ISTH international Congress Location: Geneva, Switzerland, Date: July 2007-

Authors: Mortazavi SMJ Type : Poster, Lecturer,

Distal Femoral Replacement for the Treatment of Periprosthetic Fractures Following Total Knee Arthroplasty

Eastern Orthopaedic Association EOA
Location: Las Vegas, Nevada,
Date: October 22 – 25, 2008
Authors: Bender B, Mortazavi SMJ, Post Z, Sharkey PF, Purtill JJ, Parvizi J. Type : Poster, Lecturer,

Why Revision Total Knee Arthroplasty Fails?

American Association for Hip and Knee Surgeons AAHKS
Location: Dallas, Tx,
Date: November 7.-9, 2008
Authors: Mortazavi SMJ, Parvizi J, Azzam K, Schwartzenberger J, Sharkey PF. Type : Poster, Lecturer,

Distal Femoral Replacement for the Treatment of Periprosthetic Fractures Following Total Knee Arthroplasty.

American Academy of Orthopaedic Surgeons AAOS
Location: Las Vegas, Nevada,,
Date: February 25 – March 1, 2009
Authors: Mortazavi SMJ, Bender B, Post ZD, Kurd M, Schwartzenberger J, Purtill JJ, Parvizi J Type : Poster, Lecturer,

Revision Total Hip Arthroplasty: Infection is the Major Cause of Failure.

Eastern Orthopaedic Association EOA Location: Paradise Island, Bahamas,

Date: June 17–20, 2009
Authors: Jafari SM, Chakravarty R, Coyle C, Mortazavi SMJ, Sharkey PF, Parvizi J. Type : Poster, Lecturer,

Peroneal Nerve Palsy Following Total Hip Arthroplasty: Risk Factors Revisited.

Eastern Orthopaedic Association EOA
Location: Paradise Island, Bahamas,
Date: June 17-20, 2009
Authors: Restrepo C, Mortazavi SMJ, Chakravarty R, Parvizi J Type : Poster, Lecturer,

Conversion of Unicondylar Knee Arthroplasty: Same as A Primary TKA?

Eastern Orthopaedic Association EOA
Location: Paradise Island, Bahamas.,
Date: June 17-20, 2009
Authors: Mortazavi SMJ, Pawasarat I, Aynardi M, Hozack WJ, Sharkey PF, Parvizi J. Type : Poster, Lecturer,

Labral Tear and Developmental Dysplasia of the Hip: Should the Labrum be Debrided?

Eastern Orthopaedic Association EOA
Location: Paradise Island, Bahamas,
Date: June 17. -20, 2009
Authors: Bican O, Mortazavi SMJ, Lombardi S, Parvizi J, Erickson J, Peters C. Type : Poster, Lecturer,

Isolated Revision of Failed All-Polyethylene Patella: A Straight forward Operation?

Eastern Orthopaedic Association EOA
Location: Paradise Island, Bahamas,
Date: June 17-20, 2009
Authors: Mortazavi SMJ, Ponzio D, Matar WY, Hozack WJ, Sharkey PF, Parvizi J. Type : Poster, Lecturer,

Secondary Resurfacing of the Patella after Primary TKA: Does the Anterior Knee Pain Resolve?

Eastern Orthopaedic Association EOA
Location: Paradise Island, Bahamas,
Date: June 17-20, 2009
Authors: Parvizi J, Mortazavi SMJ, Devulapalli C, Sharkey PF, Hozack WJ, Rothman RH Type : Poster, Lecturer,

Perioperative Stroke after Total Joint Arthroplasty: Incidence, Predictors and Outcome

Canadian Orthopaedic Association COA
Location: histler, BC, Canada,
Date: July 3-6, 2009
Authors: Mortazavi SMJ, Kakli H, Bican O, Dalsey C, Moussouttas M, Parvizi J. Type : Poster, Lecturer,

Isolated Revision of Failed All-Polyethylene Patella: Is It A Straightforward Operation?

Canadian Orthopaedic Association COA
Location: Whistler, BC, Canada,
Date: July 3-6, 2009
Authors: Mortazavi SMJ, Ponzio D, Matar WY, Purtill JJ, Hozack WJ, Sharkey PF, Parvizi J Type : Poster, Lecturer,

Secondary Resurfacing of the Patella after Primary TKA: Does the Anterior Knee Pain Resolve?

Eastern Orthopaedic Association EOA
Location: Paradise Island, Bahamas,
Date: June 17-20, 2009
Authors: Parvizi J, Mortazavi SMJ, Devulapalli C, Sharkey PF, Hozack WJ, Rothman RH Type : Poster, Lecturer,

Perioperative Stroke after Total Joint Arthroplasty: Incidence, Predictors and Outcome

Canadian Orthopaedic Association COA
Location: Whistler, BC, Canada,
Date: July 3-6, 2009
Authors: Mortazavi SMJ, Kakli H, Bican O, Dalsey C, Moussouttas M, Parvizi J. Type : Poster, Lecturer,

Isolated Revision of Failed All-Polyethylene Patella: Is It A Straightforward Operation?

Canadian Orthopaedic Association COA
Location: Whistler, BC, Canada,
Date: July 3-6, 2009
Authors: Mortazavi SMJ, Ponzio D, Matar WY, Purtill JJ, Hozack WJ, Sharkey PF, Parvizi J Type : Poster, Lecturer,

Revision Total Hip Arthroplasty: Infection is the Major Cause of Failure.

American Association for Hip and Knee Surgeons AAHKS,
Location: Dallas, Tx.,
Date: November 6.-8, 2009
Authors: Parvizi J, Jafari SM, Chakravarty R, Coyle C, Mortazavi SMJ, Sharkey PF Type : Poster, Lecturer,

Blood Loss during Total Joint Arthroplasty: Is Our EstimationAccurate?

Academy of Orthopaedic Surgeons AAOS
Location: New Orleans, LA,
Date: March 10-13, 2010
Authors: Mortazavi SMJ, Pawasarat I, Ho A, Parvizi J Type : Poster, Lecturer,

Early mortality following total knee arthroplasty using modern surgical and anesthesia techniques

Academy of Orthopaedic Surgeons AAOS
Location: New Orleans, LA,
Date: March 10-13, 2010
Authors: Saunders C, Jacovides C, Mortazavi SMJ, Aynardi M, Bican O, Parvizi J. Type : Poster, Lecturer,

Blood Management in Two-Stage Exchange Hip Arthroplasty

Eastern Orthopaedic Association EOA
Location: Naples, FL,
Date: October 13-16, 2010
Authors: Buckley P, Mortazavi SMJ, Parvizi J, Rothman RH Type : Poster, Lecturer,

Hematoma after Primary Total Hip Replacement: Who is at Risk?

American Association for Hip and Knee Surgeons AAHKS
Date: November 5-7, 2010
Authors: Hansen P, Kane P, Zmistowski BS, Restrepo C, Mortazavi SMJ, Parvizi J. Type : Poster, Lecturer,

Revision for Instability: What are the predictors of failure?

American Academy of Orthopaedic Surgeons AAOS
Location: San Diego, CA,
Date: Feb 15-19, 2011
Authors: Carter A, Sheehan E, Mortazavi SMJ, Purtill JJ, Sharkey PF, Parvizi J. Type : Poster, Lecturer,

Revision Hip Arthroplasty for Instability: Constraint may not be the Answer

American Academy of Orthopaedic Surgeons AAOS
Location: San Diego, CA,
Date: Feb 15-19, 2011
Authors: Carter A, Mortazavi SMJ, Sheehan E, Purtill JJ, Austin MS, Sharkey PF, Parvizi J Type : Poster, Lecturer,

Risk factors for early mortality following modern uncemented total hip Arthroplasty

American Academy of Orthopaedic Surgeons AAOS
Location: San Diego, CA,
Date: Feb 15-19, 2011
Authors: Mortazavi SMJ, Aynardi M, Jacovides C, Bican O, Parvizi J, Kirkpatrick K. Type : Poster, Lecturer,

Effect of low-level pulsed laser 890-nm on lumbar spondylolisthesis: a case report

Laser Florence 2001. A. Proceedings of the SPIE Date: 2002-
Authors: Mortazavi SMJ
Type : Presentaion, Volume: 4903, Lecturer,

Effect of low level laser Ga-Al-As on fracture healing in rats: a comparison between red (630nm) AND INFRARED (810nm) Lasers

XXIII SICOT/SIROT Triennial World Congress Location: Istanbul, Turkey,
Date: September 2005-
Authors: Mortazavi SMJ.Type : Presentaion, Lecturer,

Surgery in HIV positive Patients

XXIII SICOT/SIROT TRIENNIAL World Congress Location: Istanbul, Turkey,
Date: September 2005-
Authors: Mortazavi SMJ,Type : Presentaion, Lecturer,

Treatment of Open Fracture in Patients with Hemophilia

XXIII SICOT/SIROT Triennial World Congress Location: stanbul, Turkey,
Date: September 2005.-
Authors: Mortazavi SMJ, Type : Presentaion, Lecturer,

Supracondylar Femoral Extension Osteotomy: Is It A Good Option for Correction of Fixed Knee Flexion Contracture in Patients with

۹th Musculoskeletal Congress of WFH Location: Istanbul, Turkey,

Authors: Mortazavi SMJ Type : Presentaion, Lecturer,

Heterotopic Ossification in patients with Hemophilia.

۲۷th WFH World Congress

Location: Vancouver, Canada, Date: May 2006-
Authors: Mortazavi SMJ Type : Presentaion, Lecturer,

Instructional Course, Imaging in Patients with Hemophilia: Xray, Upper Extremity

۲۷th WFH World Congress Location: Vancouver, Canada, Date: May 2006-
Authors: Mortazavi SMJ Type : Presentaion, Lecturer,

Synovitis: which is the moment to treat?

۲۷th WFH World Congress Location: Vancouver, Canada, Date: May 2006-
Authors: Mortazavi SMJ Type : Presentaion, Lecturer,

Heterotopic Ossification

۱۰th Musculoskeletal congress of World Federation of Hemophilia Location: Stresa, Italy,
Date: May 2007-
Authors: Mortazavi SMJ.Type : Presentaion, Lecturer,

Clinical, radiological and magnetic resonance findings following P32 synoviorthesis in patients with hemophilia

۱۰th Musculoskeletal congress of World Federation of Hemophilia Location: Stresa, Italy,

Date: May 2007-
Authors: Mortazavi SMJ Type : Presentaion, Lecturer,

Revision Total Knee Arthroplasty; Infection is the Major Cause of Failure.

Musculoskeletal Infection Society MSIS
Location: Lake Tahoe, California,
Date: August 8 . -9 2008
Authors: Mortazavi SMJ, Parvizi J, Azzam K, Schwartzenberger J, Sharkey P Type : Presentaion, Lecturer,

Revision Total Knee Arthroplasty; Infection is the Major Cause of Failure.

European Bone and Joint Infection Society EBJIS
Location: Barcelona, Spain,
Date: September 18 – 20, 2008
Authors: Mortazavi SMJ, Parvizi J, Azzam K, Schwartzenberger J, Sharkey P Type : Presentaion, Lecturer,

Arthroscopy for Labral tear in Patients with developmental dysplasia of the hip: a Cautionary Note

American Association for Hip and Knee Surgeons AAHKS
Location: Dallas, Tx,
Date: November 7-9, 2008
Authors: Parvizi J, Bican O, Bender B, Mortazavi SMJ, Purtill JJ, Erickson J, Peters C Type : Presentaion, Lecturer,

Why Revision Total Knee Arthroplasty Fails?

American Academy of Orthopaedic Surgeons AAOS Location: Las Vegas, Nevada,
Date: February 25 -March 1, 2009
Authors: Mortazavi SMJ, Parvizi J, Azzam K, Schwartzenberger J, Sharkey PF. Type : Presentaion, Lecturer,

 Revision Total knee Arthroplasty: Are these patients at risk of infection?

American Academy of Orthopaedic Surgeons AAOS
Location: Las Vegas, Nevada,
Date: February 25 – March 1, 2009
Authors: Mortazavi SMJ, Parvizi J, Austin MS, Purtill JJ, Sharkey PF, Hozack WJ. Type : Presentaion, Lecturer,

Hip Dislocation: Are Hip Precautions necessary?

Eastern Orthopaedic Association EOA
Location: Paradise Island, Bahamas,
Date: June 17-20, 2009
Authors: Restrepo C, Mortazavi SMJ, Brothers J, Parvizi J, Rothman RH Type : Presentaion, Lecturer,

Revision Total Knee Arthroplasty for Stiffness: Does it Always Work?

Eastern Orthopaedic Association EOA
Location: Paradise Island, Bahamas,
Date: June 17-20, 2009
Authors: Kim GK, Mortazavi SMJ, Azzam K, Austin MS, Parvizi J Type : Presentaion, Lecturer,

Stiffness after Revision Total Knee Arthroplasty.

Eastern Orthopaedic Association EOA Location: Paradise Island, Bahamas,

Date: June 17-20, 2009
Authors: Kim GK, Mortazavi SMJ, Purtill JJ, Sharkey PF, Hozack WJ, Parvizi J. Type : Presentaion, Lecturer,

 unctional Outcomes following TKA: Is Revision TKA as Successful as Primary?

Eastern Orthopaedic Association EOA
Location: Paradise Island, Bahamas,
Date: June 17-20, 2009
Authors: Mortazavi SMJ, Pawasarat I, Casaino V, Parvizi J, Sharkey PF. Type : Presentaion, Lecturer,

Revision Knee Arthroplasty: Predictors of Quality of Life Outcomes

Eastern Orthopaedic Association EOA
Location: Paradise Island, Bahamas,
Date: June 17-20, 2009
Authors: Mortazavi SMJ, Pawasarat I, Azzam K, Parvizi J, Hozack WJ, Sharkey PF Type : Presentaion, Lecturer,

Revision Total Hip Arthroplasty: Infection is the Major Cause of Failure.

Musculoskeletal Infection Society MSIS
Location: San Diego, California,
Date: August 7 -8 2009
Authors: Jafari SM, Chakravarty R, Coyle C, Mortazavi SMJ, Sharkey PF, Parvizi J. Type : Presentaion, Lecturer,

Aseptic Failure after Total knee Replacement: Is it truly Aseptic?

Musculoskeletal Infection Society MSIS Location: San Diego, California,
Date: August 7 – 8 2009

Authors: Aalami A, Mortazavi SMJ, Purtill JJ, Parvizi J Type : Presentaion, Lecturer,
۷۰٫

Predictors of Infection after Total Knee Arthroplasty Revision

Musculoskeletal Infection Society MSIS
Location: San Diego, California,
Date: August 7-8 2009
Authors: Mortazavi SMJ, Molligan J, Parvizi J, Austin MS, Purtill JJ, Sharkey PF, Hozack WJ Type : Presentaion, Lecturer,

Peroneal nerve palsy following Total Knee Arthroplasty: Is it preventable?

Pennsylvania Orthopaedic Society POS
Location: Savannah, Georgia,
Date: October 15-17, 2009
Authors: Aalami A, Restrepo C, Mortazavi SMJ, Moore B, Parvizi J, Purtill JJ, Hozack Type : Presentaion, Lecturer,

Perioperative Blood loss in Total Knee Arthroplasty: Who is at risk?

Pennsylvania Orthopaedic Society POS
Location: Savannah, Georgia,
Date: October 15-17, 2009
Authors: Mortazavi SMJ, Parvizi J, Purtill JJ, Sharkey PF, Hozack WJ, Rothman RH Type : Presentaion, Lecturer,

Hip Dislocation: Are Hip Precautions Necessary?

Hip Society Members Meeting
Location: Palo Alto CA,
Date: September 24 – 26, 2009
Authors: Sharkey PF, Restrepo C, Mortazavi SMJ, Brothers J, Parvizi J, Rothman RH Type : Presentaion, Lecturer,

Secondary Resurfacing of the Patella after Primary TKA: Does the Anterior Knee Pain Resolve?

American Association for Hip and Knee Surgeons AAHKS
Location: Dallas, Tx,
Date: November 6-8, 2009
Authors: Rothman RH, Parvizi J, Mortazavi SMJ, Devulapalli C, Sharkey PF, Hozack WJ Type : Presentaion, Lecturer,

Total Hip Arthroplasty in Patients with Proximal Femoral Deformity

Academy of Orthopaedic Surgeons AAOS
Location: New Orleans, LA,
Date: March 10-13, 2010
Authors: Mortazavi SMJ, Restrepo C, Kim P, Parvizi J, Sharkey PF, Hozack WJ. Type : Presentaion, Lecturer,

Revision Total Knee Arthroplasty for Stiffness: Does it Work?

Academy of Orthopaedic Surgeons AAOS
Location: New Orleans, LA,
Date: March 10-13, 2010
Authors: Kim GK, Parvizi J, Mortazavi SMJ, Azzam K, Purtill JJ, Austin MS. Type : Presentaion, Lecturer,

Aseptic Failure after Total knee Replacement: Is it truly Aseptic?

Academy of Orthopaedic Surgeons AAOS
Location: New Orleans, LA,
Date: March 10-13, 2010
Authors: Parvizi J, Aalami A, Mortazavi SMJ, Purtill JJ, Sharkey PF, Hozack WJ. Type : Presentaion, Lecturer,

http://www.tums.ac.ir/faculties/mortazsm?lang=en&style=printfriendly Page 44 of 64

Seyed Mohammad Javad Mortazavi – Tehran University of Medical Sciences 12/29/14, 11:32 AM

Hematoma after total hip arthroplasty: a grave complication?

Musculoskeletal Infection Society MSIS
Location: Los Angeles, California,
Date: August 6-7 2010
Authors: Hansen P, Kane P, Zmistowski BS, Mortazavi, SMJ, Restrepo C, Parvizi J, Sharkey PF Type : Presentaion, Lecturer,

Success of Repeat Two-Stage Revision for Periprosthetic Joint Infection of the Hip

Musculoskeletal Infection Society MSIS
Location: Los Angeles, California,
Date: August 6-7 2010
Authors: Mortazavi SMJ, O’Neil JT, Zmistowski B, Austin MS, Purtill JJ, Parvizi J. Type : Presentaion, Lecturer,

Hematoma after total hip arthroplasty: a grave complication?

Eastern Orthopaedic Association EOA
Location: Naples, FL,
Date: October 13-16, 2010
Authors: Hansen P, Kane P, Zmistowski BS, Mortazavi, SMJ, Restrepo C, Parvizi J. Type : Presentaion, Lecturer,

Hospital resource utilization for resurfacing hip arthroplasty

Authors: Fertala K, Mortazavi SMJ, Restrepo C, Parvizi J, Sharkey PF, Hozack WJ, Rothman RH Type : Presentaion, Lecturer,

 Predictors of Instability Following Revision Hip Arthroplasty

Eastern Orthopaedic Association EOA Location: Naples, FL,
Date: October 13-16, 2010
Authors: Parmar R, Mortazavi SMJ, Jafari SM, Parvizi J, Irizarry A. Type : Presentaion, Lecturer,

Incidence and Indication of Readmission Following Total Joint Arthroplasty.

Eastern Orthopaedic Association EOA
Location: Naples, FL,
Date: October 13-16, 2010
Authors: Mortazavi SMJ, Zmistowski B, Hess JA, Parvizi J, Hozack WJ, Sharkey PF, Rothman RH Type : Presentaion, Lecturer,

Revision TKA What are the Results of Isolated Patella Revision?

Eastern Orthopaedic Association EOA
Location: Naples, FL,
Date: October 13-16, 2010
Authors: Mortazavi SMJ, Parvizi J, Austin MS, Purtill JJ, Hozack WJ,. Sharkey PF, Rothman RH Type : Presentaion, Lecturer,

Aseptic TKA Revision; Who bleeds more?

European Bone and Joint Infection Society EBJIS
Location: Stadthalle Heidelberg, Germany,
Date: September 2 -4, 2010
Authors: Aynardi M, Mortazavi SMJ, , Austin MS, Sharkey PF, Parvizi J. Septic vs. Type : Presentaion, Lecturer,

Success of Repeat Two-Stage Revision for Periprosthetic Joint Infection of the Hip

European Bone and Joint Infection Society EBJIS Location: Stadthalle Heidelberg, Germany,Date: September 2 – 4, 2010
Authors: Mortazavi SMJ, O’Neil JT, Zmistowski B, Austin MS, Purtill JJ, Parvizi J. Type : Presentaion, Lecturer,

 Two-stage total hip arthroplasty for infection Instability is a major problem.

European Bone and Joint Infection Society EBJIS
Location: Stadthalle Heidelberg, Germany,
Date: September 2 -4, 2010
Authors: Moore B, Mortazavi SMJ, Restrepo C, Parvizi J, Hozack WJ, Sharkey PF Type : Presentaion, Lecturer,

Revision for Instability. What are the predictors of failure?

American Association for Hip and Knee Surgeons AAHKS
Date: November 5-2010 7
Authors: Carter A, Sheehan E, Mortazavi SMJ, Purtill JJ, Sharkey PF, Parvizi J. Type : Presentaion, Lecturer,

Hematoma after total hip arthroplasty: a grave complication?

American Academy of Orthopaedic Surgeons AAOS
Location: San Diego,
Date: Feb 15-19, 2011
Authors: Hansen P, Kane P, Zmistowski BS, Mortazavi, SMJ, Restrepo C, Parvizi J, Sharkey PF. Type : Presentaion, Lecturer,

Farsi

Role of Imaging in Diagnosis and Management of Hemophilic Arthropathy

Location: Tehran
Date: 2013 Type : Oral Presentation & Abstract, Lecturer,

TKA in Patient with Rheumatoid Arthritis

Workshop
Location: Ahvaz,
Date: January 17 2013-January 17 2013Type : Poster Presentaion, Lecturer,

THA Dislocation

Seminar
Location: Tehran,
Date: Dec 18 2012-Dec 19 2012Type : Presentaion, Lecturer,

TKA in Valgus Knee

Seminar
Location: Tehran,
Date: Dec 18 2012-Dec 19 2012Type : Presentaion, Lecturer,

Multimodal Pain Management in TJA

Seminar
Location: Tehran,
Date: Dec 18 2012-Dec 19 2012Type : Presentaion, Lecturer,

VTE Prophylaxis: Economic Burden

Congress Location: Tehran,

Date: Dec 19 2012-Dec 21 2012Type : Oral Presentation & Abstract, Lecturer,

Dislocation after THA: Is it Preventable

Congress
Location: Tehran,
Date: Nov 14 2012-Nov 16 2012Type : Presentaion, Lecturer,

How to Manage Acetabular Bone Loss

Congress
Location: Tehran,
Date: Nov 14 2012-Nov 16 2012Type : Presentaion, Lecturer, Management of Medial Tibial Defect: Downsizing or Optimal sizing?

Congress
Location: Tehran,
Date: Nov 14 2012-Nov 16 2012Type : Presentaion, Lecturer,

Total Hip Arthroplasty after Acetabular Fracture Dislocation with posterior wall Deficiency

Congress
Location: Tehran,
Date: Oct 15 2012-Oct 19 2012Type : Poster Presentaion & Abstract, Lecturer,

Total Hip Arthroplasty after Acetabular Fracture Dislocation with posterior wall Deficiency

Congress

Location: Tehran,
Date: Oct 15 2012-Oct 19 2012Type : Poster Presentaion & Abstract, Lecturer,

Total Hip Arthroplasty in Supine Position

Congress
Location: Tehran,
Date: Oct 15 2012-Oct 19 2012Type : Presentaion, Lecturer,

Acetabular Cup: Design and selection

Congress
Location: Tehran,
Date: Oct 15 2012-Oct 19 2012Type : Presentaion, Lecturer,

Groin Pain

Congress
Location: Tehran,
Date: Oct 15 2012-Oct 19 2012Type : Presentaion, Lecturer,

Revision Surgery for Periprosthetic Acetabular Fracture

Congress
Location: Terhan,
Date: Oct 15 2012-Oct 19 2012Type : Presentaion, Lecturer,

Perioperative Pain Management in Patients undergoing TJA

Congress
Location: Tehran,
Date: Oct 15 2012-Oct 19 2012Type : Presentaion, Lecturer,

Displaced Femoral Neck Fracture in Older Patient

Congress
Location: Tehran,
Date: October 5 2012-October 5 2012Type : Presentaion, Organizer,

Managment of Multiligament Knee Injury

Congress
Location: Tehran,
Date: January 18 2013-January 18 2013Type : Presentaion, Lecturer,

’Total hip replacement in rheumatoid hip

۵th annual congress
Location: Ahwaz,
Date: January 16 2013-January 18 2013Type : Presentaion, Lecturer,

Treatment other than joint replacement in patients with Rheumatoid Hip

Location
Date: Ahvaz, Date: 2013 Type : Oral Presentation & Abstract, Lecturer,

Allograft and Total Hip Replacement

۳rd Congress on Hip and Knee Arthroplasty Location: Tehran,
Date: 18-20 July 2007-
Authors: Mortazavi SMJ Type : Abstract, Lecturer,

Hydatid Disease of the Bone

A case Report. Imam Hospital Weekly Grand Round Location: Tehran,
Date: July 2007-
Authors: Mortazavi SMJ Type : Abstract, Lecturer,

An Introduction to Iranian Tissue Bank

First International Conference of the Deans of Medical Faculties of Islamic Countries. Location: Kish Island,
Date: June 2007-
Authors: Mortazavi SMJ Type : Abstract, Lecturer,

Forearm Malunion

Continuous Medical Education Conference of Tehran University of Medical Sciences Location: Tehran,
Date: May 2007-
Authors: Mortazavi SMJ Type : Abstract, Lecturer, 25.

Femoral Component Revision

XIV Orthopedic Congress of Tehran University of Medical Sciences Date: Febuary 2007-
Authors: Mortazavi SMJ
Type : Abstract, Lecturer,

Musculoskeletal Allograft

XIV Orthopedic Congress of Tehran University of Medical Sciences

Location: Tehran,
Date: Febuary 2007- Authors: Mortazavi SMJ Type : Abstract, Lecturer,

Sports in patients with Hemophilia

Sports Medicine Research Center Congress on Sports and Diseases Date: January 2007-
Authors: Mortazavi SMJ
Type : Abstract, Lecturer,

Hemophilic Arthropathy. What is the role of synovium?

XIV Orthopedic Congress of Tehran University of Medical Sciences Location: Tehran,
Date: Febuary 2007-
Authors: Mortazavi SMJ Type : Abstract, Lecturer,

Midfoot Injuries

The 2nd Annual Meeting Foot and Ankle Injuries. Persian Orthopedic Trauma Association Date: December 2006-
Authors: Espandar R, Baghdadi T, Mortazavi SMJ
Type : Abstract, Lecturer,

Specification of Foot injuries in Children and Adolescent

The 2nd Annual Meeting Foot and Ankle Injuries. Persian Orthopedic Trauma Association Date: December 2006-
Authors: Baghdadi T, Mortazavi SMJ
Type : Abstract, Lecturer,

Laser in musculoskeletal problems

Laser in Surgery congress Location: Tehran,
Date: December 2006- Authors: Mortazavi SMJ Type : Abstract, Lecturer,

Rotational deformity of the lower limb in children

۱۸th International Congress in Pediatrics Location: Tehran,
Date: October 2006-
Authors: Panjavi B, Mortazavi SMJ Type : Abstract, Lecturer,

Shoes for children

۱۸th International Congress in Pediatrics
Date: October 2006-
Authors: Baghdadi T, Espandar R, Mortazavi SMJ Type : Abstract, Lecturer,

 Angular deformity of lower extremity

۱۸th International Congress in Pediatrics
Date: October 2006-
Authors: Espandar R, Mortazavi SMJ, Baghdadi T Type : Abstract, Lecturer,

Flat Foot in Children: how to approach

۱۸th International Congress in Pediatrics Location: Tehran,

Authors: Mortazavi SMJ, Espandar R, Baghdadi T Type : Abstract, Lecturer,
۳۶٫

Wound Healing

Continuous Medical Education Conference of Tehran University of Medical Sciences Location: Tehran,
Date: May 2006-
Authors: Mortazavi SMJ Type : Abstract, Lecturer,

Total Hip Arthroplasty after Acetabular Fracture

International Congress on Hip and Knee Surgery Date: March 2004-
Authors: Mortazavi SMJ
Type : Abstract, Lecturer,

What’s New in Perthes Disease?

Continuous Medical Education Conference of Mashad University of Medical Sciences. Pediatric Orthopedics Location: Mashad ,
Date: March 2004-
Authors: Mortazavi SMJ Type : Abstract, Lecturer,

Musculoskeletal Hydatid Cyst

XIII Orthopedic Congress of Tehran University of Medical Sciences Location: Tehran,
Date: Oct 2004-
Authors: Mortazavi SMJ Type : Abstract, Lecturer,

Dislocation after Total Hip Arthroplasty

XIII Orthopedic Congress of Tehran University of Medical Sciences Location: Tehran,
Date: Oct 2004-
Authors: Mortazavi SMJ Type : Abstract, Lecturer,

Common Sports Injuries in Contact Sports

Sports Medicine Congress Sports Medicine Research Center Location: Tehran,
Date: September 2004-
Authors: Mortazavi SMJ Type : Abstract, Lecturer,

Is there any place for Low Level Laser in Orthopedic Practice?

۳rd Iranian Medical Council Congress for General practitioner Location: Tehran,
Date: eptember 2004-
Authors: Mortazavi SMJ Type : Abstract, Lecturer,

Malignant Bone Tumors

Continuous Medical Education Conference of Tehran University of Medical Sciences. Program B Location: Tehran,
Date: March 2004-
Authors: Mortazavi SMJ Type : Abstract, Lecturer,

Acetabular Fracture: Posterior Column

Continuous Medical Education Conference of Ahvaz University of Medical Sciences Location: Ahvaz, Iran, Authors: Feb 2004
Type : Abstract, Lecturer,

Navigation in Total Knee Arthroplasty

XII Orthopedic Congress of Tehran University of Medical Sciences Location: Tehran,
Date: Oct 2003-
Authors: Mortazavi SMJ Type : Abstract, Lecturer,

Flatfoot in Children

۱۵th International Congress on Pediatrics of Tehtran University of Medical Sciences Location: Tehran,
Date: October 2003-
Authors: Mortazavi SMJ Type : Abstract, Lecturer,

Application of Low Level Laser in Treatment of Tendinitis.

Laser in Medicine Congress Date: October 2003- Authors: Mortazavi SMJ Type : Abstract, Lecturer,

Orthopedics Emergencies

Tehran University of Medical Sciences Congress on Emergency Medicine Location: Tehran,
Date: September 2003-
Authors: Mortazavi SMJ Type : Abstract, Lecturer,

Fractures in Children

۳rd Iranian Medical Council Congress for General practitioner Location: Tehran,
Date: September 2003-
Authors: Mortazavi SMJ Type : Abstract, Lecturer,

Synoviorthesis in Hemophilic Joints

National Hemophilia Congress Location: Mahmood abad, Iran, Date: April 2003-
Authors: Mortazavi SMJ Type : Abstract, Lecturer,

Total Hip Arthroplasty in Patients with Hemophila

International Congress on Hip Surgery Location: Tehran,
Date: April 2003-
Authors: Mortazavi SMJ Type : Abstract, Lecturer,

Low level Laser Therapy in Orthopedic Practice

Short Hand-on Course on Laser therapy Date: Jan 2003-
Authors: Mortazavi SMJ
Type : Abstract, Lecturer,

Approach to Patient with Extremity Trauma

۲nd Congress of Iranian Medical council for General Practitioner Date: June 2002-
Authors: Mortazavi SMJ
Type : Abstract, Lecturer,

Trans-olecranon Fracture Dislocation of the Elbow

XI Orthopedic Congress of Tehran University of Medical Sciences Location: Tehran,
Date: Oct 2002-
Authors: Mortazavi SMJ Type : Abstract, Lecturer,

Malunion of the Distal End of the Radius

XI Orthopedic Congress of Tehran University of Medical Sciences Location: Tehran,
Date: Oct 2002-
Authors: Mortazavi SMJ Type : Abstract, Lecturer,

Chronic Osteomyelitis

Continuous Medical Education Conference of Tehran University of Medical Sciences. Program B Location: Tehran,
Date: April 2002-
Authors: Mortazavi SMJ Type : Abstract, Lecturer,

Cementing Techniques

Continuous Medical Education Conference of Ahvaz University of Medical Sciences. Program D Location: Ahvaz, Iran,
Date: Feb 2002-
Authors: Mortazavi SMJ Type : Abstract, Lecturer,

Laser in Orthopedics

Continuous Medical Education Conference of Iranian Medical Council. 2nd program Date: Feb 2002-
Authors: Mortazavi SMJ
Type : Abstract, Lecturer,

Sport-specific Injuries in Children and Adolescents. Children and Adolescent

Sport Medicine Congress. Tehran University of Medical Sciences Location: Tehran,
Date: Jan 2002-
Authors: Mortazavi SMJ Type : Abstract, Lecturer,

New Concepts in Thromboembolism Prophylaxis in Orthopedic Patients

Annual Congress of Iranian Orthopedic Association Location: Tehran,
Date: Oct 2001-
Authors: Mortazavi SMJ Type : Abstract, Lecturer,

Venous Thromboembolism after Total Hip Arthroplasty

X Orthopedic Congress of Tehran University of Medical Sciences Location: Tehran,
Date: Oct 2001-
Authors: Mortazavi SMJ Type : Abstract, Lecturer,

Orthopedic Complications of Patients with Hemophilia

X Orthopedic Congress of Tehran University of Medical Sciences Location: Tehran,
Date: Oct 2001-
Authors: Mortazavi SMJ Type : Abstract, Lecturer,

Approach to a patient with Musculoskeletal Trauma

Continuous Medical Education Conference of Tehran University of Medical Sciences. Program H for General; Practitioners
Location: Tehran,
Date: April 2001- Authors: Mortazavi SMJ Type : Abstract, Lecturer,

Flexor and Extensor Tendon Injury

Continuous Medical Education Conference of Tehran University of Medical Sciences. Program B Location: Tehran,
Date: April 2001-
Authors: Mortazavi SMJ Type : Lecturer,

Fractures of the Tibia and Fibula

Continuous Medical Education Conference of Tehran University of Medical Sciences. Program B Location: Tehran,
Date: April 2001-
Authors: Mortazavi SMJ Type : Abstract, Lecturer,

Fractures of Pelvic Ring

Continuous Medical Education Conference of Tehran University of Medical Sciences. Program B Location: Tehran,
Date: April 2001-
Authors: Mortazavi SMJ Type : Abstract, Lecturer,

Carpal dislocations

IX Orthopedic Congress of Tehran University of Medical Sciences Location: Tehran,
Date: Oct 2000-
Authors: Mortazavi SMJ Type : Abstract, Lecturer,

 

List of national, regional and local professional medical organizations or societies to which you belong.

  1. Iranian Tissues Bank, Research and Preparation Center

Activity Type: Member

  1. Sport Medicine Research Center,

Activity Type: Member

  1. Iranian Academic Center for Education, Culture & Research, LASER

Activity Type: Member

  1. American Association of Hip and Knee Surgeon,

Activity Type: Member 2009

  1. American Academy of Orthopedic Surgeon

Activity Type: Member 2008

Papers

English

Evaluation of outcomes of suction drainage in patients with haemophilic arthropathy undergoing total knee arthroplasty.

Authors: Mortazavi SMJ, Firoozabadi MA, Najafi A, Mansouri P. Haemophilia. 2017 May 24. doi: 10.1111/hae.13224.

Functional outcome of total knee arthroplasty in patients with haemophilia.

Authors: Mortazavi SM, Haghpanah B, , Ebrahiminasab MM, Baghdadi T1, Toogeh G. Haemophilia. 2016 Nov;22(6):919-924. doi: 10.1111/hae.12999. Epub 2016 Aug 26.

Total joint replacement in haemophilia A patients with high titre of inhibitor using a new brand recombinant factor VIIa (Aryoseven(®).

Authors: Mortazavi SM, Najafi A, Toogeh G. Haemophilia. 2016 Sep;22(5):e451-3. doi: 10.1111/hae.13006. Epub 2016 Jun 28.

Total Knee Arthroplasty: Does the Tibial Medial Side Defect Affect Outcome?

Authors: Vahedian-Ardakani M, Mortazavi SM, Farzan M. Acta Med Iran. 2015 Aug;53(8):462-5.

Simultaneous bilateral total knee arthroplasty in patients with haemophilia: a safe and cost-effective procedure?

Authors: Mortazavi SM, Haghpanah B, Ebrahiminasab MM, Baghdadi T1, Hantooshzadeh R2, Toogeh G3. Haemophilia. 2015 Nov 4. doi: 10.1111/hae.12832. [Epub ahead of print]

Radioprotective effect of N-acetyl-L-cysteine free radical scavenger on compressive mechanical properties of the gamma sterilized cortical bone of bovine femur.

Authors: Allaveisi F, Hashemi B, Mortazavi SM. Cell Tissue Bank. 2015 Mar;16(1):97-108. doi: 10.1007/s10561-014-9446-9. Epub 2014 Apr 16.

Low Back Pain in Athletes.

Authors: Mortazavi J, Zebardast J, Mirzashahi B.Asian J Sports Med. 2015 Jun;6(2):e24718.doi: 10.5812/asjsm.6(2)2015.24718. Epub 2015 Jun 20. Review.

The impact of patellar resurfacing in two-stage revision of the infected total knee arthroplasty.

Authors: Glynn A, Huang R, Mortazavi J, Parvizi J. J Arthroplasty. 2014 Jul;29(7):1439-42.doi: 10.1016/j.arth.2013.07.018. Epub 2014 May 11.

 

Culture-negative periprosthetic joint infection does not preclude infection control.

Authors: Huang R, Hu CC, Adeli B, Mortazavi J, Parvizi J. Clin Orthop Relat Res. 2012 Oct;470(10):2717-23. doi: 10.1007/s11999-012-2434-0.

Cervical Spondylotic Myelopathy, Be Vigilant of Miscellaneous Presentations: A Case Series

Authors: Babak Mirzashahi, SM Mortazavi, Mahmoud Farzan. Academic Journal of Surgery 2015. 2(3-4):62-65.

The Accuracy of Magnetic Resonance Imaging in the Diagnosis of Meniscal and Cruciate Ligament Tears of the Knee.

Authors: SM Mortazavi, Sadegh Kalantar, Mohsen Azadi, MohammadHasan Kaseb Academic Journal of Surgery 2014. 1(1-2):15-19.

Early Complications Following Bipolar Hemiarthroplasty for Femoral Neck Fracture in Elderly Patients.

Authors: Sadegh Saberi, Aidin Arabzadeh, Bijan Khomeisi, Edris Berehnegard, SMJavad Mortazavi Academic Journal of Surgery 2014. 1(3-4):45-48

Medical Education: The Forgotten Link

Authors: SMJavad Mortazavi Academic Journal of Surgery 2014. 1(3-4):45-48

The impact of patellar resurfacing in two-stage revision of the infected total knee arthroplasty.

Authors: Glynn A, Huang R, Mortazavi J, Parvizi J J Arthroplasty, Vol.29, No.7, Year. 2014,

Radioprotective effect of N-acetyl-L-cysteine free radical scavenger on compressive mechanical properties of the gamma sterilized cortical bone of bovine femur.

Authors: Allaveisi F1, Hashemi B, Mortazavi SM. Cell Tissue Bank., Year. 2014,

Coexistence of ankylosing spondylitis and hereditary multiple exostoses: coincidence or association.

Authors: Rostamian A, Mazoochy H, Movassaghi S, Mortazavi SM, Sadeghzadeh E, Shahbazi F, Ghanaati H. Iran J Radiol, Vol.11, No.1, Year. 2014,

Irrigation and debridement.

Authors: Haasper C, Buttaro M, Hozack W, Aboltins CA, Borens O, Callaghan JJ, Ivo de Carvalho P, Chang Y, Corona P, Da Rin F, Esposito S, Fehring TK, Flores Sanchez X, Lee GC, Martinez-Pastor JC, Mortazavi SM, Noiseux NO, Peng KT, Schutte HD, Schweitzer D, Trebse R, Tsiridis E, Whiteside L.
J Orthop Res, Vol.32, No.Suppl 1, Year. 2014,

Irrigation and debridement.

Authors: Haasper C, Buttaro M, Hozack W, Aboltins CA, Borens O, Callaghan JJ, de Carvalho PI, Chang Y, Corona P, Da Rin F, Esposito S, Fehring TK, Sanchez XF, Lee GC, Martinez-Pastor JC, Mortazavi SM, Noiseux NO, Peng KT, Schutte HD, Schweitzer D, Trebše R, Tsiridis E, Whiteside L.
J Arthroplasty, Vol.29, No. 2Suppl, Year. 2014,

Effect of gamma sterilization on microhardness of the cortical bone tissue of bovine femur in presence of N-Acetyl-L-Cysteine free radical scavenger.

Authors: Allaveisi F, Hashemi B, Mortazavi SM. Phys Med, Vol.30, No.3, Year. 2014,

Predictors of perioperative blood loss in total joint arthroplasty.

Authors: Park JH, Rasouli MR, Mortazavi SM, Tokarski AT, Maltenfort MG, Parvizi J. J Bone Joint Surg Am, Vol.95, No.19, Year. 2013,

Culture-negative periprosthetic joint infection does not preclude infection control.

Authors: Huang R, Hu CC, Adeli B, Mortazavi J, Parvizi J. Clin Orthop Relat Res., Vol.470, No.10, Year. 2012,

Predictors of functional outcome after revision total knee arthroplasty following aseptic failure.

Authors: Kasmire KE, Rasouli MR, Mortazavi SM, Sharkey PF, Parvizi J. Knee, Vol. 2012 Nov 13. pii: S0968-0160(12, No.on line, Year. 2012,

Risk Factors for Early Mortality Following Modern Total Hip Arthroplasty.

Authors: Aynardi M, Jacovides CL, Huang R, Mortazavi SM, Parvizi J. Journal of Artrhoplasty, Vol. 2012 Nov 8. pii: S0883-5403(12), Year. 2012,

Hematoma Following Primary Total Hip Arthroplasty: A Grave Complication.

Authors: Mortazavi SM, Hansen P, Zmistowski B, Kane PW, Restrepo C, Parvizi J. Journal of Arthroplasty, No.2012 Oct 30. pii: S0883-5403(12), Year. 2012,

Repeat 2-stage exchange for infected total hip arthroplasty: a viable option?

Authors: Mortazavi SM, O’Neil JT, Zmistowski B, Parvizi J, Purtill JJ. Journal of Arthroplasty, Vol.27, No.6, Year. 2012, Page:923-926,

Two-stage Exchange Arthroplasty for Infected Total Knee Arthroplasty: Predictors of Failure

Authors: Mortazavi SM, Vegari D, Ho A, Zmistowski B, Parvizi J
Clin Orthop Relat Res, Vol.469, No.11, Year. 2011, Page:3049-54

Revision for stiffness following TKA: A predictable procedure?

Authors: Kim GK, Mortazavi SM, Parvizi J, Purtill JJ Knee, Year. 2011,

Total Hip Arthroplasty After Prior Surgical Treatment of Hip Fracture Is it Always Challenging?

Authors: Mortazavi SM, R Greenky M, Bican O, Kane P, Parvizi J, Hozack WJ J Arthroplasty, Vol.26, Year. 2011,

Secondary Resurfacing of the Patella After Primary Total Knee Arthroplasty Does the Anterior Knee Pain Resolve?

Authors: Parvizi J, Mortazavi SM, Devulapalli C, Hozack WJ, Sharkey PF, Rothman RH. J Arthroplasty, Year. 2011,

Revision for Recurrent Instability What are the Predictors of Failure

Authors: Carter AH, Sheehan EC, Mortazavi SM, Purtill JJ, Sharkey PF, Parvizi J J Arthroplasty., Vol.26, No.Suppl 6, Year. 2011, Page:46-52

Cementless femoral reconstruction in patients with proximal femoral deformity

Authors: Mortazavi SM, Restrepo C, Kim PJ, Parvizi J, Hozack WJ J Arthroplasty, Vol.26, No.3, Year. 2011, Page:354-9

Dislocation: Are Hip Precautions Necessary in Anterior approaches?

Authors: Restrepo C, Mortazavi SMJ, Brothers J, Parvizi J, Rothman RH.

Clin Orthop Relat Res, Year. 2010,

Failure Following Revision Total Knee Arthroplasty: Infection is the Major Cause.

Authors: Mortazavi SMJ, Molligan J, Austin MS, Purtill JJ, Hozack WJ, Parvizi J. Int Orthop, Year. 2010,

Perioperative Stroke after Total Joint Arthroplasty: Incidence, Predictors and Outcome

Authors: Mortazavi SMJ, Kakli H, Bican O, Mossouttas M, Parvizi J, Rothman RH.
Journal of Boen and Joint Surgery. J Bone Joint Surg Am, Vol.92, No.11, Year. 2010, Page:2095- 101

Management of arthrofibrosis in haemophilic arthropathy

Authors: Solimeno L, Goddard N, Pasta G, Mohanty S, Mortazavi S, Pacheco L, Sohail T, Luck J. Haemophilia, Vol.16, No.Suppl 5, Year. 2010, Page:115-20

Stiffness after revision total knee arthroplasty

Authors: Kim GK, Mortazavi SM, Purtill JJ, Sharkey PF, Hozack WJ, Parvizi J J Arthroplasty, Vol.25, No.6, Year. 2010, Page:844-50

Use of anatomic measurement to guide injection of botulinum toxin for the management of chronic lateral epicondylitis: a randomized controlled trial.

Authors: Espandar R, Heidari P, Rasouli MR, Saadat S, Farzan M, Rostami M, Yazdanian S, Mortazavi SM CMAJ, Vol.182, No.8, Year. 2010, Page:768-73

Infection after Total Knee Revision: Incidence and Outcome.

Authors: Mortazavi SMJ, Schwartzenberger J, Austin MS, Purtill JJ, Parvizi J
Clinical Orthopaedics and Related Research. Clin Orthop Relat Res, Vol.468, No.8, Year. 2010, Page:2052-9

Patient Selection for Resurfacing Hip Arthroplasty A mached Case Study of Resurfacing Hip Arthroplasty Versus Toal Hip Arthroplasty

Authors: Mortazavi SMJ, Ferala K, Restrepo C, Parmar R, Hozack WJ. Techniques in Orthopaedics, Vol.25, No.10, Year. 2010,

Angular Deformities of the Lower Limb in Children

Authors: Espandar R, Mortazavi SMJ, Baghdadi T
Asian Journal of Sports Medicine, Vol.1, No.1, Year. 2010, Page:46-53

Distal Femoral Replacement for the Treatment of Periprosthetic Fracture after Total Knee Arthroplasty

Authors: Mortazavi SMJ, Kurd MF, Bender B, Post Z, Parvizi J, Putill JJ. The Journal of Arthroplasty, Year. 2009,

Conservation of Extensor Mechanism in Revision of Infected Total Knee Artrhoplasty

Authors: Mortazavi SMJ, Gomes de Sousa RJ, Parvizi J
Seminars in Arthroplasty, Vol.20, No.3, Year. 2009, Page:200-207

Cubuital Syndrome in Patietns with Hemophilia

Authors: Mortazavi SMJ, Gilbert RS, Gilbert MS Haemophilia, Vol.18, Year. 2009,

Arthroscopy for Labral Tears in Patients with Developmental Dysplasia of the Hip: A Cautionary Note

Authors: Parvizi J, Bican O, Bender B, Mortazavi SMJ, Purtill JJ, Erickson J, Peters C. J Artrhoplasty, Vol.10, Year. 2009,

Association of a Synthetic Bone Graft and Bone Marrow Cells as a Composite Biomaterial Biotechnoly

Authors: Rabiee SM, Mortazavi SMJ, Moztarzadeh F, Sharifi D, Fakhrejahani F, Khafaf A, Houshiar Ahmadi SA, Nosoudi N, and Ravarian R.
Bioprocess Eng, Vol.14, No.1, Year. 2009, Page:1-5

Transiliac Leg Lengthening in Poliomyelitis

Authors: Baghdadi T, Gorji J, Mortazavi SMJ
Acta Medica Iranica, Vol.47, No.5, Year. 2009, Page:399-401

Obturator Nerve Palsy in a Patient with Fascio Scapulo Humeral Dystrophy Undergoing Scapulopexy in Prone Position: A Rare Occurrence

Authors: Hussain Khan Z, Soleimani AA, Mortazavi SMJ.
Acta Medica Iranica, Vol.47, No.3, Year. 2009, Page:241-243

Press-fit Femoral Fixation in ACL Reconstruction using Bone- Patellar Tendon-Bone Graft

Authors: Kaseb MH, Sadeghifar AR, Mortazavi SMJ
Acta Medica Iranica, Vol.47, No.2, Year. 2009, Page:143-148

Severe tardy ulnar nerve palsy caused by traumatic cubitus valgus deformity: functional outcome of subcutaneous anterior transposition

Authors: Mortazavi SMJ, Heidari P, Asadollahi S, Farzan M
J Hand Surg Eur Vol, Vol.33, No.5, Year. 2008 Page:575-80

Seroprevalence of human T lymphtropic virus (HTLV) among tissue donors in Iranian tissue bank

Authors: Arjmand B, Aghayan SH, Goodarzi P, Farzanehkhah M, Mortazavi SMJ, Niknam MH, Jafarian A, Arjmand F, Jebelly Far S
Cell Tissue Bank, Vol.27, Year. 2008,

Molecular genetics and biochemical analyses of FGF23 mutations in familial tumoral calcinosis

Authors: Garringer HJ, Malekpour M, Esteghamat F, Mortazavi SMJ, Davis SI, Farrow EG, Yu X, Arking DE, Dietz HC, White KE
Am J Physiol Endocrinol Metab, Vol.295, No.4, Year. 2008, Page:E929-37

Study of biodegradable ceramic bone graft substitute

Authors: Rabiee, SM,Moztarzadeh, F, Salimi-Kenari, H, Solati-Hashjin, M, Mortazavi SMJ Advances in Applied Ceramics, Vol.107, No.4, Year. 2008, Number of Page:199-202

Orthopaedic management of haemophilia arthropathy of the ankle

Authors: Pasta G, Forsyth A, Merchan CR, Mortazavi SMJ, Silva M, Mulder K, Mancuso E, Perfetto O, Heim M, Caviglia H, Solimeno L
Haemophilia, Vol.14, No.Suppl 3, Year. 2008, Page:170-6

Retrograde intramedullary nailing of supracondylar femoral fractures in haemophilic patients

Authors: Mortazavi SMJ, Heidari P
Haemophilia, Vol.14, No.3, Year. 2008, Page:661-4

Mechanical Behavior of a New Biphasic Calcium Phosphate Bone Graft

Authors: Rabiee SM, Mortazavi SMJ, Moztarzadeh F, Sharifi D, Sharifi Sh, Solati-Hashjin M, Bizari, D. Biotechnology and bioprocess engineering, Vol.13, No.2, Year. 2008, Page:204-209.

Migration of a broken Kirschner wire from an acromioclavicular joint into the neck: a case report

Authors: Motamedi M, Mortazavi SMJ,Miresmaseeli SH
Eur J Orthop Surg Traumatol, Vol.18, Year. 2008, Page:19–۲۱

Primary Intramuscular Hydatid Cyst of the Thigh, A case Report

Authors: Mortazavi SMJ, Asadollahi S, Motamedi M, Haeri H Orthopaedics, Vol.31, No.1, Year. 2008,

Trapezoid supracondylar femoral extension osteotomy for knee flexion contractures in patients with haemophilia

Authors: Mortazavi SM, Heidari P, Esfandiari H, Motamedi M Haemophilia, Vol.14, No.1, Year. 2008, Page:85-90

A Comparative Study of Two Suture Configuration in Zone II Flexor Tendon Repair in Adults

Authors: Navali AM,Rouhani AR, Mortazavi SMJ
Acta Medica Iranica, Vol.46, No.3, Year. 2008, Page:207-212

Two novel GALNT3 mutations in familial tumoral calcinosis

Authors: Garringer HJ, Mortazavi SMJ, Esteghamat F, Malekpour M, Boztepe H, Tanakol R, Davis SI, White KE
Am J Med Genet A, Vol.143A, No.20, Year. 2007, Page:2390-6

۳۲P colloid radiosynovectomy in treatment of chronic haemophilic synovitis:

Authors: Mortazavi SMJ, Asadollahi S, Farzan M, Shahriaran S, Aghili M, Izadyar S, Lak M. Iran experience.Haemophilia, Vol.13, No.2, Year. 2007, Page:182-8

Periosteal Osteoblastoma: report of a case with rare histopathological presentation and review of the literature

Authors: Mortazavi SMJ, Wegner D, Asadollahi S, Shariat Torbaghan S, Unni K, Saberi, S: Skeletal Radiol, Vol.36, No.3, Year. 2007, Page:259-64

Rotational Deformity of Lower Limb

Authors: Panjavi B, Mortazavi SMJ
. Iranian Journal of Pediatrics, Vol.17, No.4, Year. 2007, Page:393-397

Flatfoot in Children: How to approach

Authors: Mortazavi SMJ, Espandar R, Baghdadi T
Iranian Journal of Pediatrics, Vol.17, No.2, Year. 2007, Page:163-171

Operative treatment of anterior heterotopic bone formation of the elbow in a patient with severe haemophilia A

Authors: Mortazavi SMJ, Asadollahi S, Motamedi M Haemophilia, Vol.12, No.4, Year. 2006, Page:444-7

Functional Outcome Following Treatment of Transolecranon Fracture Dislocation of the Elbow

Authors: Mortazavi SMJ, Asadollahi S, Tahririan MA Injury, Vol.37, No.3, Year. 2006, Page:284-8

Proximal Tibiofibular Joint Synovial Cyst, One Pathology with 3 Different Presentations: A Report of Three Cases and Review of Literature

Authors: Mortazavi SMJ, Farzan, M, Asadollahi S
Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc, Vol.14, No.9, Year. 2006, Page:875-9

Hydatid Disease of Bone

Authors: Farzan, M, Mortazavi SMJ, Motamedi M. Acta Medica Iranica, Vol.44, No.6, Year. 2005, Page:361- 364

Review of 14 Anterior Subcutaneous Transposition of the Vascularized Ulnar Nerve

Authors: Farzan, M, Mortazavi SMJ, Asadollahi S
Acta Medica Iranica, Vol.43, No.1, Year. 2005, Page:197-204

The Effect of Morphine Dependency On Bone Repair Process in the Cortical Bone of Tibia in Rats.

Authors: Motamedi M, Karimi M, Mortazavi SMJ, Malekpoor Afshar R, Meimandi MS, Mahdavi Jafari F: Acta Medica Iranica, Vol.43, No.6, Year. 2005 Page:417-22

Intraepiphyseal Osteoid Osteoma of Proximal Tibial Epiphysis: A Case Report

Authors: Baghdadi T, Mortazavi SMJ
Acta Medica Iranica, Vol.43, No.1, Year. 2005, Page:75-78

Congenital Radial club hand: the results of centralization. A Report of 10 cases

Authors: Farzan, M, Mortazavi SMJ
Acta Medica Iranica, Vol.43, No.1, Year. 2005, Page:63-68

Osseous Hand Tumors.

Authors: Farzan, M, Mortazavi SMJ
Acta Medica Iranica, Vol.40, No.4, Year. 2002, Page:122-24

Congenital Radioulnar Synostosis, A Report of 11 cases and Review of Literature

Authors: Farzan, M, Mortazavi SMJ, Espandar, R:
Acta Medica Iranica, Vol.40, No.2, Year. 2002, Page:126-131

Isolated Pure Radial Dislocation of the Scaphoid: A Case Report and Review of Literature

Authors: Mortazavi SMJ, Farzan, M, and Moradi, H.
Acta Medica Iranica, Vol.39, No.2, Year. 2001, Number of Page:122-24

Massive Femoral Bone Loss. Solution of Last Resort

Authors: Parvizi J, Mortazavi SMJ. Seminars in Arthroplasty,

Revision Total Hip Artrhoplasty: Infection is The Most Common Cause of Failure

Authors: Jafari M, Coyle C, Mortazavi SMJ, Sharkey PF, Parvizi J Clinical Orthopaedics and Related Research,

Farsi

Pigmented Villonodular Synovitis of the great toe metatarsophalangeal joint (case report)

Authors: Farzan M ، Mortazavi SMJ ، Yousef Sibdari S ، Rafiee E.
Tehran University Medical Journal, Vol.65, No.5, Year. 2007, Number of Page:84-87

Indifference to pain syndrome in a twelve-year-old boy (case report)

Authors: Baghdadi T, Sadeghifar A, Mortazavi SMJ, Espandar R
Tehran University Medical Journal (TUMJ), Vol.65, No.4, Year. 2007, Number of Page:87-91

Knee ligament Injuries associated with Long bone fractures of lower extremity

Authors: Kaseb MH, Moharami MR, Mortazavi SMJ
Tehran University Medical Journal, Vol.65, No.1, Year. 2007, Number of Page:55-59

Effect of Low Level 810 nm Laser Irradiation on Healing of Tendon Injury in Experimental Model: Histopathlogic Evaluation

Authors: Mortazavi SMJ, Abbasnia E, Salehi SS, Aslani F, Kamrani R, Tavasoli A, Azmoode Ardalan F Lasers in Medicine, Vol.4, No.4, Year. 2006, Number of Page:19-21

Hand Osteoblastoma : A repot of 5 cases.

Authors: Mortazavi SMJ, Farzan, M
The Journal of Faculty of Medicine, Vol.64, No.2, Year. 2006, Number of Page:85-90

Treatment of Giant Cell Tumor of the Long Bones using Curettage, Cryosurgery, and Cementing

Authors: Mortazavi SMJ, Motamedi M, Farzan, M., Moghtadaee M
The Journal of Faculty of Medicine, Vol.63, No.4, Year. 2005, Number of Page:289-97

The Results of Surgical Treatment of Congenital Syndacly.

Authors: Farzan, M., Mortazavi SMJ
The Journal of Faculty of Medicine, Vol.63, No.4, Year. 2004, Number of Page:261-70

Medial Sural Nerve Entrapment Neuropathy: A Case Report.

Authors: Farzan, M., Mortazavi SMJ
Journal of Rehabilitation, Vol.3, No.8-9, Year. 2002, Number of Page:59-63

Osteoid Osteoma of the Hand: A Report of Ten cases from Imam Hospital

Authors: Farzan, M., Mortazavi SMJ
The Journal of Faculty of Medicine, Vol.60, No.2, Year. 2002, Number of Page:165 -171

Delayed median nerve palsy by a traumatic pseudoaneurysm of the ulnar artery: a case report.

Authors: Mortazavi SMJ, Farzan, M
Journal of Legal Medicine of Islamic Republic of Iran, Vol.25, Year. 2002, Number of Page:34-39

Dorsal Traumatic Dislocation of the First and Second Metatarsophalangeal Joints: A Case Study

Authors: Mortazavi SMJ, Baghherifard, A
The Journal of Faculty of Medicine, Vol.59, No.6, Year. 2002, Number of Page:16-21

Compartment Syndrome after Distal Radius Fracture

Authors: Farzan, M., Mortazavi SMJ
Journal of Legal Medicine of Islamic Republic of Iran, Vol.24, Year. 2001, Number of Page:33-3

An Epidemiological Study of the Flat Foot in Iran

Authors: Aalami Harandi, B., Mortazavi SMJ
he Journal of Faculty of Medicine, Vol.55, No.3-4, Year. 1995, Number of Page:78-83

Pin and Plaster in the Treatment of Distal Radius Fracture: A Comparative Study of Two Different Techniques.

Authors: Baghdadi T., Mortazavi SMJ, Ajvadi A
Iranian Journal Orthopedic Surgery, Vol.3, No.1, Number of Page:26-33

The Result of High Tibial Osteotomy for The Treatment of Lateral Compartment Osteoarthritis

Authors: Kaseb M., Mortazavi SMJ
Journal of Medical Council of Islamic Republic of Iran,

Books

English

Navigation in Knee Arthroplasty. In Thienpont E “Improving accuracy in Knee Arthroplasty

Authors: Mortazavi SMJ, Hozack WJ Original

Arthritis

Authors: Mortazavi SMJ, Parvizi J Publisher: OKU, 2013, Original

Non surgical Management of the Hip Osteoatrthritis. In Parvizi J Essentials of Total Hip Arthroplasty

Authors: Mortazavi SMJ, Sharkey PF 2013, Original

Osteoarthritis of the Hip, Epidemiology, Pathogenesis, and Pathology.” In Parvizi J Essentials of Total Hip Arthroplasty”

Authors: Huang R, Mortazavi SMJ 2013, Original

Approach to Patient with Hip Pain. In Parvizi J “Essentials of Total Hip Arthroplasty”

Authors: Mortazavi SMJ, Friedman M 2013, Original

Total Knee arthroplasty Usin Navigation”. In Wiesel SW Operative Techniques in Orthopaedic Surgery

Authors: Hozack WJ, Mortazavi SMJ Publisher: LWW, 2010, Original

“Supracondylar Extension Osteotomy for the Treatment of Fixed Flexion Contracture of the Knee in Patients with Hemophilia” In Caviglia, HA., Solimeno, L P Orthopedic Surgery in Patients with Hemophilia

Authors: Mortazavi SMJ

Springer 2008, Original

“Open Fracture in Patients with Hemophilia” In Caviglia, HA., Solimeno, L P Orthopedic Surgery in Patients with Hemophilia.

Authors: Mortazavi SMJ Springer 2008, Original

 

Farsi

Basics in Cast and Splint Application” In Practical Medical Skills

Authors: Mortazavi SMJ
Publisher: Faculty of Medicine, 2003, Original

Bandage: Different Techniques” In Practical Medical Skills.

Authors: Mortazavi SMJ
Publisher: Faculty of Medicine, 2003, Original

Orthopedic Management of Rheumatologic Diseases” In Outlines of the Fractures and Orthopedics

Authors: Mortazavi SMJ
Publisher: Aalami Harandi, 2004, Original

Metabolic Bone Diseases” In Outlines of the Fractures and Orthopedics,

Authors: Mortazavi SMJ
Publisher: Aalami Harandi, 2004, Original

Pelvic Ring Fractures” In Outlines of the Fractures and Orthopedics

Authors: Mortazavi SMJ
Publisher: Aalami Harandi, 2004, Original

Call Now Button